Contact us

53, Yangsan-ro, Yeongdeungpo-gu,
Seoul, Republic of Korea
Tel : 02. 6340. 3333 (Rep)
E-mail : jibujang@yellowpage-kr.com

M e d i a

미디어.

We make Media that accomplish our clients' goals.

산업분야

 • 앱코

  Video > 뷰티/패션 > 실리콘 세안기

 • 보국전기공업(주)

  Video > 산업/기기 > 발전기

 • 아로코스메틱

  Video > 뷰티/패션 > 화장품

 • 알비그룹

  Video > 뷰티/패션 > 피부관리기

 • 이스키아

  Video > 뷰티/패션 > 화장품

 • 스튜디오에이뷰티

  Video > 뷰티/패션 > 화장품

 • 아쿠아렉스

  Video > 뷰티/패션 > 화장품

 • (주)승진기업

  Video > 생활/인테리어 > 필름제품

 • 정동산업

  Video > 뷰티/패션 > 화장품 원료제조