Contact us

53, Yangsan-ro, Yeongdeungpo-gu,
Seoul, Republic of Korea
Tel : 02. 6340. 3333 (Rep)
E-mail : jibujang@yellowpage-kr.com

M e d i a

미디어.

We make Media that accomplish our clients' goals.

산업분야

 • 창성전기(주)

  3D > 산업/기기 > 배전반

 • 애드바이오텍

  Video > 건강/의료 > 의약품 제조

 • 아이디어솔루션

  Video > 건강/의료 > 수술용 의료장치

 • (주)진오메카디칼

  3D > 뷰티/패션 > 필러

 • 쓰리텍

  3D > 산업/기기 > 도료 건조설비

 • (주)스마트베리

  3D > 전자/IT > 충전케이블

 • (주)조양메디칼인더스트리

  3D > 건강/의료 > 내시경 호수 세척기

 • (주)제이앤바이오

  3D > 건강/의료 > 진단폐활량계

 • (주)제이솔루션

  3D > 산업/기기 > 반도체 공정 배관